يادبود

برای پدرم که صداقت و سادگی را برایم به ارث گذاشت ..

0

هشت سال است که ديگر بوی سيگار در خانه نيست

هشت سال است که ديگر صدای مردانه ای از من نمی پرسد :

کجا ، چرا ، برای چه ؟

هشت سال  است که خنده ای از ته دل بر لبان مادر نديده ام

هشت سال است که موهای مادر ، رنگی به خود نديده است

هشت سال است نديده ام ،

خواهرم به جز غم نامه های شاملو و اخوان شعری بخواند

آری هشت سال  است که به من می گويند :

مرد خانه ای !

برای پسر بودن دلم تنگ شده است

آری .. امروز هشت سال است  که روح پدرم همراه من است ...

۰

*

*

و به یاد دکتر قیصر امین پور ..

0

خسته ام از آرزوها ، آرزوهاي شعاري

شوق پرواز مجازي ، بالهاي استعاري

لحظه هاي كاغذي را روز و شب تكرار كردن

خاطرات بايگاني ، زندگيهاي اداري

آفتاب زرد و غمگين ، پله هاي رو به پايين

سقفهاي سرد و سنگين ، آسمانهاي اجاري

با نگاهي سرشكسته ، چشمهاي پيله بسته

خسته از درهاي بسته ، خسته از چشم انتظاري 

صندلي هاي خميده ، ميزهاي صف كشيده

خنده هاي لب پريده، گريه هاي اختياري

عصر جدولهاي خالي ، پاركهاي اين حوالي

پرسه هاي بي خيالي ، نيمكت‌هاي خماري

رونوشت روزها را روي هم سنجاق كردم

شنبه هاي بي پناهي ، جمعه هاي بيقراري

عاقبت پرونده ام را با غبار آرزوها

خاك خواهد بست روزي ، باد خواهد برد روزي

روي ميز خالي من ، صفحه باز حوادث

در ستون تسليت ها ، نامي از ما يادگاري

0  

                                             "قیصر امین پور"                                                   

       

/ 0 نظر / 16 بازدید