روز سیزدهم ، روایت سیزدهم

خداوند به سه طریق به خواسته های بندگانش جواب می دهد :

-می گوید آری و آنچه را خواسته به او می دهد ،

-می گوید نه و چیزی بهتر از آن را به او می دهد ،

-می گوید صبر کن و بهترین را به او می دهد .

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

از میان این همه نصیب و این همه رزق که در جهان است ، ای جوانمرد ، تو چه چیزی را برگزیده ای ؟

- اندوه را .

اندوه را ! چرا ای جوانمرد ؟

- اندوه را ، زیرا هرگز خدا را آنگونه که سزاوار او بود ، یاد نکرده ام ؛

و خدا بود که به من گفت :

اگر به اندوه پیش من آیی ، شادت می کنم و اگر با نیاز آیی ، توانگرت .

پس نیاز و اندوه را برگزیدم تا شادی و توانگری ارزانیم شود !

/ 5 نظر / 7 بازدید
تورج بخشایشی

سلام دوست من با یه خبر مسرت بخش و دو شعر بروزم اگر تشریف بیاورید منت نهادید

آلباترا

من ديگه از خواننده های وبلاگت شدم .

شب سرد پائيزی

سلام روايت جالبی بود. ولی ما کجا و خدا کجا... آه ه ه ه ه ه ه . خدايا دوستت دارم

شاگرد کوچک

در ره عشق نشد کس به يقين محرم راز هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد

سعيد

مثل اينکه تاخيرام زياد شده ياد اين مصرع از لسان الغيب افتادم: بيماری اندر اين ره بهتر ز تندرستی